SCM player skins upsz........

upsz........

Néha egy szó segítene, de nem kapom meg. Vagy azért, mert nem figyelnek rám, vagy azért, mert nem is sejtik, hogy hiányzik nekem, vagy azért, mert nem tudják, mi az a szó, ami feloldja a bajomat.

zaynandharrypls:

who allowed harry 2 be this cute

(via hayyr)

Amikor már annyira fáj, hogy miközben sírsz, és ülsz a földön, magadat ölelve próbalod csillapítani azt a szörnyű érzést

(Source: falling-too-deep, via acigarettamgyorsaneg)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter