SCM player skins upsz........

upsz........

Néha egy szó segítene, de nem kapom meg. Vagy azért, mert nem figyelnek rám, vagy azért, mert nem is sejtik, hogy hiányzik nekem, vagy azért, mert nem tudják, mi az a szó, ami feloldja a bajomat.

a pillanat amikor elküldöd az üzenetet,és rájössz:itt fog elakadni a beszélgetésetek

(Source: parszaszo, via songsaremadeforyou13)

(via refruzsi)

(Source: nadinlabat, via songsaremadeforyou13)

Emlékezz, hogy néha a csend a legjobb válasz.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter